MŁODE HORYZONTY EDUKACJA - zapisy dla szkół i przedszkoli • 24.07.2024

MHE-katalog2024-obrazy-0.jpg

W kwietniu zakończyliśmy projekt Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej dla szkół i przedszkoli, ale za moment wracamy! Od 20 maja 2024r. można zapisać się na kolejny sezon edukacji. Nowa nazwa i nowa identyfikacja wizualna, ale ten sam, wartościowy program edukacji filmowej dla młodego oraz najmłodszego widza.

Zajęcia w ramach młodych horyzontów to nie tylko spotkanie z filmem. Przed każdym seansem odbywa się prelekcja wprowadzająca w tematykę danego cyklu/filmu, a po seanse dzielimy się spostrzeżeniami, uwagami i dyskutujemy o obejrzanym dziele filmowym. Dodatkowo nauczyciele otrzymują pakiet materiałów edukacyjnych związanych z filmem takich jak np. analiza psychologiczna, czy scenariusz lekcji.

Zajęcia w ramach edukacji to odrębne cykle dla każdej grupy wiekowej od przedszkolaka do uczniów szkół ponadpodstawowych. Z każdą z grup spotykamy się raz w miesiącu, od października 2024 do kwietnia 2025.

W sezonie 2024/2025 zapraszamy na następujące cykle tematyczne:

Przedszkola – „Filmowe przygody”

W tym cyklu znajdują się filmy krótko i długometrażowe o uniwersalnym przekazie, cykl uczy poprzez zabawę, pokazuje też jak reagować na trudne sytuacje, uczy rzetelności oraz odpowiedzialności

Klasy 1-3 – „Filmowi bohaterowie”

Ten cykl m.in. przedstawia plejadę wyjątkowych postaci z książek i filmów dla dzieci, kształtuje pożądane postawy, takie jak: poczucie własnej wartości, wewnętrzną motywację, otwartość na drugiego człowieka, a także rozbudzanie ciekawości otaczającym nas światem, uczy, jak zachować się w nowej sytuacji, skąd czerpać motywację do działania, u kogo szukać wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i dlaczego warto marzyć

Klasy 4-6 – „Świat filmu”

Ten cykl m.in. umiejętnie łączy zagadnienia związane z historią i teorią filmu,  przedstawia najważniejsze elementy dzieła filmowego i wpływ na widza (jego emocje i przeżycia), odpowiada na pytania: kim są i czym się zajmują współtwórcy filmu, w jaki sposób wpływają na nas muzyka i specyficznie pokazany obraz oraz jak to się dzieje, że oglądając film, płaczemy, wzruszamy się, boimy, a czasem nawet złościmy

Klasy 7 i 8 – „Świat wartości”

Ten cykl m.in. jest wsparciem działań wychowawczych i inspiracją dla programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, doskonali uczniów klas 7 i 8 w kompetencjach społeczno-wychowawczych oraz odwołuje się do tematów ważnych dla dorastających nastoletnich wychowanków

Szkoły ponadpodstawowe – „Ważne tematy”

Ten cykl uczy myślenia krytycznego, nazywania problemów, kształtowania swoich poglądów i wyrażania emocji, przyczynia się do realizacji działań związanych z wychowaniem do wartości, polecany jest szczególnie nauczycielom-wychowawcom do zbudowania programu godzin wychowawczych, sprzyjając integracji zespołu klasowego, a także czyniąc z podejmowanych w kinie tematów późniejszą okazję do dyskusji na temat wartości i problemów współczesnego świata

 

Zapisy prowadzone są przez stronę: https://edukacja.mlodehoryzonty.pl 

Koszty uczestnictwa: bilet - 13 zł lub karnet na 7 spotkań – 78 zł.

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych kinomanów z grup szkolnych i przedszkolnych. Bądźcie z nami!

Kontakt do koordynatora: Marta Krynicka mkrynicka@ckis.tczew.pl 

Pełny program i opis dostępny jest w katalogu – do pobrania TUTAJ

Zobacz także