XIV Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego • 14.09.2022

IVFTK logo poziom.jpg

Organizator koordynator:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej (TMZT)

Współorganizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (MBP Tczew)

Fabryka Sztuk w Tczewie

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (CKiS Tczew)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim (OPP Starogard Gd.)

Partnerzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu (MBP Świecie)

 

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

Cele:

  • poznawanie twórców z Kociewia i ich twórczości,
  • podnoszenie kultury żywego słowa,
  • inspirowanie i promowanie twórczości własnej uczestników festiwalu,
  • zwiększanie poczucia przynależności do grupy etnicznej, pielęgnowanie tożsamości
  • lokalnej, odczuwania więzi z regionem, kulturą i ludźmi zamieszkującymi na Kociewiu,
  • kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury,
  • zachowanie i promowanie wartości dziedzictwa kulturowego Kociewia.

Adresaci:

  • mieszkańcy Kociewia,
  • w części konkursowej: dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych szkoły, domy kultury i placówki wychowania pozaszkolnego powiatu tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego.

Kategorie konkursowe i założenia regulaminowe:

1) recytacje poezji i prozy (załącznik 1, karta uczestnika A)

2) programy sceniczne (załącznik 2, karta uczestnika B)

3) juwenilia literackie (załącznik 3, karta uczestnika C)

4) prace plastyczne (załącznik 4, karta uczestnika D)

5) prace fotograficzne (załącznik 5, karta uczestnika E)

6) utwory wokalne (załącznik 6, karta uczestnika F)

 

Szczegółową informację dotczącą terminów, miejsc wydarzeń festiwalowych, regulaminów i kart zgłoszeń znajdziesz tutaj.

Zobacz także