62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe • 28.03.2017, 09:00

IMG_0482.JPG

Centrum Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej (oddział w Gdańsku) zapraszają do udziału w eliminacjach powiatowych 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.

Prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

  • turniej recytatorski
  • turniej „wywiedzione ze słowa”
  • turniej teatrów jednego aktora
  • turniej poezji śpiewanej.

Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017r.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR bądź innych konkursach i odpowiadającego założeniom regulaminu oraz złożenie/przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i tekstów wykonywanych utworów.

Zgłoszenia można zostawić w sekretariacie CKiS, wysłać faxem na nr tel. 58 531 07 07, fax 37 lub przesłać mailem na adres: e-mail: ckis@ckis.tczew.pl

 

Wszystkie informacje dotyczące OKR (regulamin, karty zgłoszenia) znajdują się na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej.