Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10
  2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Agnieszka Przyłucka – Śmietanka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Centrum Kultury i sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzeń artystycznych, konkursów, organziacji warsztatów i innej działalnosci statutowej  Centrum Kultury i Sztuki na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody ;ub zakonczenia realizacji umowy
  5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  6. Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tylko w uzasadnionym przypadku (wyjazd zagraniczny)
  7. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści jej danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  8. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi rezerwacji biletu i wykonania umowy sprzedaży na wydarzenie artystyczne organizowane przez administratora danych.