Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych należy do najważniejszych zadań naszego Centrum. Słowo "misja" najlepiej oddaje sposób, w jaki nasi pracownicy realizują ten cel. Talent kazdego z naszych podopiecznych szlifujemy niczym diament najwyższej próby - z poświeceniem, troską, w skupieniu, z uwagą.

Uczestnicy sekcji błyszczą na scenie, w konkursach, na wielu festiwalach, dając nam satysfakcję, dumę, radość i poczucie sensu wykonywanej z pasją pracy.

Liczby, wykresy, statystyki to odbicie starań i osiągnięć pracowników Centrum, uczestników zajęć, a przede wszytskim rodziców oddających nam w opiekę swoje najcenniejsze skarby - dzieci.

Zachecamy do "rzucenia okiem" na Wasz - Nasz sukces, drodzy Tczewianie!

Wydarzenia kulturalne

Wydarzenia kulturalne realizujemy zgodnie z zaplanowanym repertuarem, kładąc szczególny nacisk na jakość i różnorodność oferty. Przedstawienia teatrów z całego kraju, koncerty wykonawców muzyki poważnej i rozrywkowej, występy popularnych kabaretów, recitale wokalistów i wirtuozów, czy projekcje filmowe gromadzą publiczność licznie odwiedzającą nasze Centrum. 

Rosnąca z każdym rokiem frekwencja to najlepsza ocena trafności doboru naszych propozycji. Uczynienie z kultury dobra powszechnie dostępnego to dla nas przysłowiowe oczko w głowie.

Imprezom bezpłatnym towarzyszy organizacja wydarzeń biletowanych. Pozyskanie zaufania widzów to dużą sztuka, a zwiększenie liczby chętnych do kupienia biletów na imprezy kulturalne to prawdziwe wyzwanie.

Dane z tabel odzwierciedlają zainteresowanie tczewskiej publiczności repertuarem Centrum Kultury i Sztuki.