Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót remontowo-budowalanych pomieszczenia łazienki w garderobie nr 16 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Pobierz
Załącznik 1 Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik 2 Oświadczenie wykonawcy Pobierz
Załącznik 3 Wzór umowy Pobierz
Załącznik 4 Protokół wytycznych do wyceny wykonania robót remontowo -budowlanych pomieszczenia łazienki w garderobie nr 16 w Centrum Kultury i Sztuki. Pobierz
Załącznik 5 Projekt aranżacji Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonanie robót remontowo-budowalanych pomieszczenia łazienki w garderobie nr 16 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Pobierz