Czas na Kulturę, Kultura na czas!

Czas na Kulturę, Kultura na czas! to cykl autorskich audycji telewizyjnych o:

  • bieżącym repertuarze Centrum Kultury i Sztuki m.in. przedstawieniach, koncertach, recitalach, widowiskach, czy imprezach plenerowych;
  • działalności edukacyjnej Instytucji w zakresie m.in. muzyki, filmu, teatru, tańca, plastyki, astronomii.

W programie biorą udział przedstawiciele Centrum Kultury i Sztuki. Wśród zaproszonych gości są także artyści, animatorzy kultury, dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia edukacji kulturalnej CKiS, instruktorzy sekcji, przedstawiciele lokalnych środowisk.

Rozmowie towarzyszy emisja trailerów, mini - reportaży, teledysków promujących aktualności Centrum.

Scenariusz audycji tworzą pracownicy Centrum Kultury i Sztuki z działu merytorycznego oraz promocji i reklamy.

Audycje premierowe emitowane są przez Telewizję TETKA w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca, natomiast powtórki - w czwartki, piątki i soboty.

Od 27 marca 2013 roku, kiedy to była pierwsza emisja programu, do 31 stycznia 2017 roku zrealizowaliśmy ponad 100 audycji.

Czas na kulturę, kultura na czas … zapraszamy.