Program dotacyjny MKiDN Kultura Dostępna

Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Chodzi o organizację oferty kulturalnej, działań poza stałą siedzibą instytucji oraz wyjazdów tematycznych.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.

Kulturalne Podróże – rok 2015

W 2015 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.000 zł /wykorzystano 18.097,50 zł/. Planowany wkład własny wynosił 4000 zł (wykorzystano 3817,34 zł).

Dotacja programu KULTURA DOSTĘPNA została przeznaczona na realizację projektu KULTURALNE PODRÓŻE.

Od dnia 14 września do 28 listopada 2015 roku w ramach projektu odbył się cykl 8 wyjazdów, w czasie których uczestnicy:

 • zwiedzili Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni,
 • obejrzeli wystawę plakatu kina polskiego,
 • zwiedzili centrum festiwalowe Festiwalu Filmowego w Gdyni,
 • obejrzeli projekcje filmowe w Kinie Helios /w ramach Gdynia Dzieciom/,
 • odwiedzili Centrum Kultury i Rozrywki Gdynia Waterfront,
 • zwiedzili Radio Gdańsk i Telewizję Polską o/Gdańsk,
 • zwiedzili Gdyńską Szkołę Filmową.

 

Uczestnikami projektu byli:

 • Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie,
 • Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka w Tczewie /ul. Zamkowa 26/,
 • Świetlica Środowiskowa w Tczewie /ul. Kopernika 9/,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tczewie,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie,
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie,
 • członkowie sekcji warsztatów animacji filmowej CKiS, członkowie sekcji warsztatów filmowych CKiS.

Łącznie w KULTUALNYCH PODRÓŻACH wzięło udział 305 osób, w tym 57 osób niepełnosprawnych.