Program MKiDN - Rozwój Infrastruktury Kultury/Infrastruktura Domów Kultury - grant 2013

Celem programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY – INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Więcej informacji na temat programu na stronie www.mkidn.gov.pl


W ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY Centrum Kultury i Sztuki otrzymało w 2013 roku dotację w wysokości 74000 zł (wykorzystano 73940,98 zł). Planowany wkład własny wynosił 61500 zł, (wykorzystano 61484,72 zł) w tym środki własne – 41500 zł (wykorzystano 44481,72 zł) i środki pozyskane od sponsorów (Bank Spółdzielczy w Tczewie, ZUOS Tczew) – 20000 zł (wykorzystano 17000 zł).

Naszym celem była budowa Artystycznego Zagłębia Tczewa, czyli szeroko zakrojonego projektu edukacyjnych działań artystycznych i kulturalnych, którego jednym z elementów była modernizacja, adaptacja i zakup wyposażenia pomieszczeń CKiS.

Otrzymane środki finansowe przeznaczyliśmy na:

  • zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego: laptopy, komputer stacjonarny
  • zakup osprzętu komputerowego: oprogramowania, tablety rysunkowe, karty pamięci, dyski twarde
  • zakup sprzętu akustycznego: kolumny aktywne tzw. front, kolumny aktywne basowe tzw. Front
  • zakup osprzętu akustycznego: sterowniki, mikrofony, statywy, monitory odsłuchowe
  • zakup instrumentów muzycznych: zestaw perkusyjny