Program MKiDN Rozwój Infrastruktury Kultury - grant 2014-2016

Celem programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY – INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Więcej informacji na temat programu na stronie www.mkidn.gov.pl


W 2014 roku Centrum Kultury i Sztuki otrzymało kolejną, tym razem 3-letnią dotację z programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY w wysokości 300.000 zł. Dodatkowo na lata 2014-2016 otrzymaliśmy 700 000 zł dotacji celowej z Gminy Miejskiej Tczew i musieliśmy zabezpieczyć 99000 zł środków własnych.

Środki z dotacji przeznaczane są na kontynuację działania budowy Artystycznego Zagłębia Tczewa II, czyli stworzenie nowych pracowni edukacji artystycznej, zasadnicze poprawienie jakości istniejącej oferty zajęć edukacyjnych, umożliwienie uczestniczenia w zajęciach osobom z najuboższych rodzin i niepełnosprawnym, uczynienie z dawnego domu kultury autentycznego Centrum Edukacji Kulturalnej o możliwie najszerszym programie edukacji kulturalnej, a także zapewnienie możliwie najlepszego odbioru sztuki filmowej, teatralnej, muzycznej poprzez podniesienie amfiteatralne widowni oraz zamontowanie na widowni foteli.

Środki finansowe z dotacji przeznaczyliśmy na: 

Rok 2014

 • zakup, dostawa, montaż podestów i foteli na potrzeby zabudowy widowni amfiteatralnej – teatralno-koncertowo-kinowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym
 • budowa platformy obserwacji astronomicznej na dachu budynku CKiS
 • zakup, dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby sali teatralno-kinowo-koncertowej: cz.I
 • zakup, dostawa wyposażenia do edukacyjnego placu zabaw dla „Naj-Najów”
 • remont podłogi I piętra widowni z jej wyrównaniem do poziomu podłogi balkonów
 • zakup sprzętu wystawienniczego na potrzeby galerii
 • zakup luster do sal tanecznych
 • zestaw przenośny sprzętu akustycznego do sal tanecznych
 • zakup monitorów, ekranów i telewizorów projekcyjnych
 • zestaw rejestratorów dźwięku, mikrofonów i kolumn odsłuchowych do Sali Scenicznych Debiutów

Rok 2015

 • zakup, dostawa, montaż projektora cyfrowego na potrzeby reaktywowanego DKFu Sugestia wraz z urządzeniami peryferyjnymi
 • adaptacja, remont, zakup wyposażenia na potrzeby sceny debiutów piwnicznej części CKiS cz.II wraz z przygotowaniem poprawki dokumentacji architektoniczno-budowlanej i projektu aranżacji wnętrza
 • zakup sprzętu oświetleniowego, akustycznego i komputerowego na potrzeby tworzonej Sali teatralno-kinowo-koncertowej cz.II
 • adaptacja, remont, zakup wyposażenia części pogastronomicznej tarasów na potrzeby sali tańca nowoczesnego wraz z projektem aranżacji wnętrza
 • zakup, dostawa, montaż foteli do części balkonowej sali teatralno-kinowo-koncertowej
 • adaptacja, remont części arkadowej dużej sali tańca towarzyskiego wraz z modernizacją instalacji c.o., zakup wyposażenia wraz z projektem aranżacji wnętrza
 • remont hallu na potrzeby galerii, zakup sprzętu wystawienniczego, wyposażenia cz.I, projekt aranżacji wnętrza

Rok 2016

 • Adaptacja, remont pomieszczeń części piwnicznej na potrzeby mini studia nagraniowego
 • Zakupienie i montaż sprzętu realizatorskiego do mini studia nagraniowego
 • Przebudowa, remont, adaptacja magazynu produktów sypkich na pracownie instrumentów perkusyjnych
 • Przebudowa, remont, adaptacja zmywalni na pracownie fortepianu
 • Nowela dokumentacji architektoniczno-budowalnej, projekt aranżacji wnętrz pomieszceń Zagłębia Artystycznego
 • Zakup wyposażenia adaptowanych pracowni edukacji artystycznej