Rytmika

Zajęcia rytmiczne prowadzone są raz w tygodniu w dwóch grupach dla 3 i 4 latków.

Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

 • rozwijanie muzykalności dzieci
 • rozbudowanie zamiłowania do muzyki
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę
 • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego
 • kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form:
  • zabawy ruchowe przy muzyce
  • nauka piosenek
  • gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców
  • zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej
  • nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci
  • zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów).

Zajęcia rytmiczne realizują również cele ogólnowychowawcze tj.:

 • zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu
 • rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie.

Informacje organizacyjne

Płatności

Informujemy o możliwości płatności za warsztaty, odbywające się w CKiS, przelewem na konto bankowe.

Numer konta CKiS: 63 1240 1242 1111 0010 0222 8281. W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

 1. Imię i nazwisko uczestnika
 2. nazwa warsztatów (w przypadku płatności zbiorczej za różne warsztaty, prosimy o rozbicie kwot na odpowiednie warsztaty)
 3. za m-c.........

Termin płatności: z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

Zapisy i kontakt ws. warsztatów

Anna Kruszyńska - koordynator warsztatów artystycznych
pokój nr 3, tel. 58/531 07 07 wew. 33, kom. 535-263-757, e-mail: akruszynska@ckis.tczew.pl

Regulamin działania warsztatów edukacji artystycznej - cennik, umowa warsztatowa Pobierz

Instruktor

instruktor Monika Bławat

Absolwentka wychowania muzycznego na UKW w Bydgoszczy, uczestniczka licznych kursów i warsztatów, instruktorka rytmiki w tczewskich przedszkolach i szkołach podstawowych.