Historia CKiS

Historia Centrum Kultury i Sztuki sięga roku 1975, kiedy to w dawnym Domu Socjalnym Pomorskiej Fabryki Gazomierzy przy ul. Kołłątaja powstał Tczewski Dom Kultury, którego pierwszym dyrektorem został Jan Morus. Kolejne lata funkcjonowania TDK charakteryzują się różnorodnością działań. Organizowano wiele wydarzeń kulturalnych: Wojewódzkie Konkursy Filmów Amatorskich, wystawy plastyków i fotografów, Dni Kultury, Oświaty, Prasy i Książki, Festiwal Pieśni Chóralnej, Jesienny Przegląd Filmów Polskich, Festiwal Muzyki Rockowej, Tczewskie Sobótki, spotkania z Mikołajem oraz dyskoteki i zabawy dla dzieci. Przy placówce, powstał wydający publikacje i czasopisma Kociewski Kantor Edytorski oraz Młodzieżowe Sceny Dramatyczne, Studia Prób Teatralnych oraz Dziecięce Teatrzyki. TDK wspierał także Harcerską Orkiestrę Dętą, Chór Męski “Echo” oraz Dyskusyjny Klub Filmowy “Sugestia”.

W roku 1995 Tczewski Dom Kultury został połączony z Domem Kultury Kolejarza tworząc Tczewskie Centrum Kultury. W lipcu 2007 roku instytucja przeszła kolejną reorganizację, w wyniku której powstało dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki. Obecnie tczewska placówka to prężnie rozwijająca się instytucja, która kieruje swoją bogatą ofertę kulturalną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Sekcje zainteresowań, liczne koncerty, festiwale i spektakle– to najlepsza wizytówka Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Od 2002 roku siedziba CKiS mieści się przy ul. Wyszyńskiego 10, w zabytkowym budynku wzniesionym w 1911 roku, który od ponad stu lat jest centrum kulturalnym.

Czym się zajmujemy?

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie jest instytucją zajmująca się szeroko pojmowaną kulturą i edukacją artystyczną. Organizujemy koncerty plenerowe, spektakle teatralne, operetki, musicale i wiele innych wydarzeń artystycznych. Ważne miejsce w naszej działalności zajmuje edukacja dzieci i młodzieży dla której prowadzimy liczne sekcje zainteresowań. Cele CKiS:

  • organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  • umożliwienie realizacji form aktywności indywidualnej
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
  • organizacja masowych imprez kulturalnych
  • ścisła współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
  • tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnej plastyki, muzyki i teatru