Rytmika

Zajęcia rytmiczne prowadzone są raz w tygodniu w dwóch grupach dla 3 i 4 latków.

Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

 • rozwijanie muzykalności dzieci
 • rozbudowanie zamiłowania do muzyki
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę
 • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego
 • kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form:
  • zabawy ruchowe przy muzyce
  • nauka piosenek
  • gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców
  • zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej
  • nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci
  • zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów).

Zajęcia rytmiczne realizują również cele ogólnowychowawcze tj.:

 • zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu
 • rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie.

Informacje organizacyjne

Płatności

Za uczestnictwo w zajęciach obowiązuje ryczałtowa odpłatność miesięczna, płatna bezpośrednio w kasie lub przez stronę ckis.interticket.pl z góry, do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca za zajęcia w następnym miesiącu.

Kup karnet na warsztaty: https://warsztaty-ckis.interticket.pl/  

W razie pytań proszimy o kontakt Anną Kruszynską, kierownikiem ds. edukacji kulturalnej lub z Dorotą Maciejewską, specjalistą ds. obsługi kasowej, kom. 534 989 340, e-mail: dmaciejewska@ckis.tczew.pl 

Zapisy i kontakt ws. warsztatów

Anna Kruszyńska - kierownik ds. edukacji kulturalnej
pokój nr 3, tel. 58/531 07 07 wew. 33, kom. 535-263-757, e-mail: akruszynska@ckis.tczew.pl

Regulamin uczestnictwa w zajęciach artystycznych organizowanych przez CKIS w roku szkolnym 2020/2021 Pobierz
Zarządzenie nr 18/20 Dyrektoria CKIS w sprawie przywrócenia działalności edukacyjnej CKiS w związku z obowiązującym stanem epidemii Pobierz
Harmonogram zajęć Pobierz

Instruktor

Instruktor Marika Białko

Absolwentka Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku na kierunku pedagogika (edukacja wczesnoszkolna z logopedią) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów, instruktor rytmiki.