Oferta pracy - kierownik ds. administracyjno - technicznych • 08.03.2023

kierownik  ds. administracyjno - technicznych.png

Oferta pracy - stanowisko kierownik  ds. administracyjno - technicznych

umowa na czas zastępstwa

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:

1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Nadzór techniczny nad przygotowywaniem i zabezpieczeniem imprez kulturalnych.

3. Organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeń i instalacji w budynku CKiS.

4. Planowanie i nadzorowanie prac remontowych i modernizacyjnych.

5. Nadzór nad utrzymaniem czystości w obiekcie tut. Centrum oraz wokół obiektu.

6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego oraz biurowego.

7. Koordynację pracy pracowników z działów technicznego i gospodarczego i nadzór nad pracownikami ochrony.

8. Prowadzenie procesów zakupu materiałów i wyposażenia.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne.

2. Znajomość prawnych i praktycznych aspektów zamówień publicznych.

3. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

4. Umiejętność sporządzania umów.

5. Znajomość aspektów administrowania obiektami

6. Znajomość pakietu MS Office.

7. Umiejętność pracy w zespole.

8. Mile widziana umiejętność zarządzania ludźmi.

9. Dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność, samodzielność.

 

Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę- umowa na czas zastępstwa

2. Przyjazną atmosferę w pracy. 

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres Instytucji Centrum Kultury i Sztuki ul. St. Kard Wyszyńskiego 10 83-110 Tczew lub na adres mailowy ckis@ckis.tczew.pl z dopiskiem – aplikacja na stanowisko  - kierownik  ds. administracyjno- technicznych

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1)      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji   procesu rekrutacji organizowanego przez administratora danych.

2)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

3)      Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania.

4)      Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

5)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6)      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez max. 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.

7)      Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Agnieszka Przyłucka – Śmietanka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Tczewie - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

8)      Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO (od dnia 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).

 

Zobacz także