XII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego • 25.06.2019

logo.jpg

MIŁOŚNICY TWÓRCZOŚCI Z KOCIEWIA, zapraszamy na kolejny, już XII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Organizatorem i koordynatorem od lat jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej.

Współorganizatorami: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Fabryka Sztuk w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.


Cele

  • zwiększanie poczucia przynależności do grupy etnicznej, odczuwania więzi z regionem, kulturą i ludźmi zamieszkującymi na Kociewiu, pielęgnowanie tożsamości regionalnej
  • poznawanie twórców kociewskich i ich utworów
  • prezentowanie kultury żywego słowa
  • inspirowanie i promowanie twórczości własnej uczestników festiwalu
  • kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury.

Adresaci

Festiwal adresowany jest do mieszkańców Kociewia, a w części warsztatowej i konkursowej do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym do placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.


IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY.


Kategorie konkursowe

1. Recytacje poezji i prozy
2. Inscenizacje
3. Programy słowno - muzyczne
4. Juwenilia literackie
5. Prace plastyczne


Terminy imprezy w 2019 r.

wrzesień - spotkanie przy ławeczce Landowskiego w Tczewie

22 października (wtorek), godz. 9.00 - eliminacje rejonowe w Starogardzie Gdańskim w kategorii recytacje

23 października (środa), godz. 9.00 - eliminacje rejonowe w Tczewie w kategorii recytacje

24 października (czwartek), godz. 9.00 - X Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia” w Świeciu

18 listopada (poniedziałek), godz. 18.00 - Wernisaż wystawy fotograficznej „Kociewie w obiektywie” połączony z wieczorem poetycko-muzycznym twórców z Kociewia

19 listopada (wtorek), godz. 17.00 - Widowisko sceniczno-muzyczne „Utalentowane gzuby i knapy z Kociewia”

20 listopada (środa), godz. 9.00 - Finały recytatorskie, godz. 13.30 - Wernisaż prac plastycznych oraz prezentacja juweniliów literackich, godz. 17.00 - Występ grup artystycznych z Kociewia

21 listopada (czwartek), godz. 9.00 - Eliminacje w kategorii programy sceniczne (inscenizacje i programy słowno-muzyczne)

22 listopada (piątek), godz. 18.00 - Koncert finałowy z udziałem laureatów

 

Janusz Landowski

Prezes TMZT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin XII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

Karta zgłoszeń

 

Zobacz także