Centrum Inicjatyw Twórczych - o projekcie

Z ogromną radością informujemy, że Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zostało beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski, natomiast dofinansowanie otrzymało zaledwie 50 instytucji.

Otrzymaliśmy 8.000 zł, czyli maksymalną kwotę dofinansowania przewidzianą w I etapie. Ale w sumie wartość dofinansowania wyniesie prawie 30 tysięcy złotych.

Nasz program zakłada powołanie do życia Centrum Inicjatyw Twórczych. Jest to przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców Tczewa, zainteresowanych rozwojem kulturalno-społecznym w mieście: ludzi aktywnych, wolontariuszy, animatorów, organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup, nieposiadających przestrzeni do kreatywnego działania, a także tych, którzy dotąd nie mieli okazji uczestniczyć w kulturze. Celem zadania jest aktywizacja społeczności lokalnych i stworzenie warunków do rozwoju potencjału twórczego tkwiącego w mieszkańcach w każdym wieku.

Wkrótce przekażemy więcej szczegółów.