XV Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego • 13.09.2023

logo na www.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego – cyklicznym wydarzeniu promującym kulturę i twórczość Kociewia, które już na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny regionu.

Cele:

 • poznawanie twórców z Kociewia i ich twórczości;
 • podnoszenie kultury żywego słowa;
 • inspirowanie i promowanie twórczości własnej uczestników festiwalu;
 • zwiększanie poczucia przynależności do grupy etnicznej;
 • pielęgnowanie tożsamości lokalnej, odczuwania więzi z regionem, kulturą i ludźmi zamieszkującymi na Kociewiu;
 • kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury;
 • zachowanie i promowanie wartości dziedzictwa kulturowego Kociewia.

Adresaci:

 • mieszkańcy Kociewia;
 • w części konkursowej: dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych – szkoły, domy i ośrodki kultury oraz placówki wychowania pozaszkolnego powiatu tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego.

Kategorie konkursowe i założenia regulaminowe:

 1. recytacje poezji i prozy (załącznik 1, karta uczestnika A)
 2. programy sceniczne (załącznik 2, karta uczestnika B)
 3. juwenilia literackie (załącznik 3, karta uczestnika C)
 4. prace plastyczne (załącznik 4, karta uczestnika D)
 5. prace fotograficzne (załącznik 5, karta uczestnika E)
 6. utwory wokalne (załącznik 6, karta uczestnika F)

Organizator – koordynator:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej (TMZT)

Współorganizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (MBP)

Fabryka Sztuk w Tczewie (Fabryka Sztuk)

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (CKiS)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim (OPP)

 

Zgłoś się do udziału w Konkursie!


Koordynator Festiwalu - Eleonora Lewandowska

tel. 601 685 363, eleonoralew@wp.pl 

 

Roman Landowski

Pisarz, publicysta, regionalista, członek Związku Literatów Polskich. Rodowity Pomorzanin, urodzony w Świeciu nad Wisłą, w latach 1950-2001 mieszkał w Tczewie, później w Czarnej Wodzie. Zmarł 22 sierpnia 2007 roku. Z wykształcenia bibliotekarz. Większość swej pracy zawodowej poświęcił książce – był księgarzem, bibliotekarzem, redaktorem,wydawcą. Wcześniej pracował też jako animator kultury, reżyser teatrów amatorskich. W latach 1964-1976 prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki – Scena Literacka
„Propozycje”. Od 1985 do 2007 roku kierował Kociewskim Kantorem Edytorskim, w którym redagował m.in. „Kociewski Magazyn Regionalny”, był również redaktorem w Wydawnictwie „Bernardinum”.

Debiutował w 1958 roku utworami poetyckimi na antenie Gdańskiej Rozgłośni Polskiego Radia, a także na łamach prasy. Spośród wydanych ponad dwudziestu publikacji książkowych większość dotyczy rodzinnego Pomorza i Kociewia. W ostatnich latach życia opublikował dwie powieści „Powrót do miejsc pamiętanych” i „Cierpki smak rajskiego jabłka”oraz „Nowy bedeker kociewski”, za który w 2003 roku otrzymał prestiżową nagrodę honorową przyznawaną na Kociewiu – medal Chwalba Grzymisława. 

Za całokształt swojej działalności otrzymał szereg nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in. złotą odznakę Zasłużony Działacz Kultury, medal Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, Srebrny
i Złoty Krzyż Zasługi. Władze samorządowe uhonorowały go medalem Pro Domo Trsoviensi, wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000, a w 2002 roku tytułem Honorowy Obywatel
Miasta Tczewa. 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Festiwalu

Zgoda na publikację wizerunku

1A_Założenia regulaminowe recytacje 2023

2B Założenia regulaminowe programy sceniczne 2023

3C Założenia regulaminowe juwenilia 2023

4D Założenia regulaminowe plastyka 2023

5E Założenia regulaminowe fotografia 2023

6F Założenia regulaminowe utwory wokalne 2023

Karta zgłoszenia A-recytacje 2023

Karta zgłoszenia B-programy sceniczne 2023

Karta zgłoszenia C-juwenilia literackie 2023

Karta zgłoszenia D-prace plastyczne 2023

Karta zgłoszenia E-fotografia 2023

Karta zgłoszenia F-utwory wokalne 2023 

 

Zobacz także