Pracownia Nowych Mediów

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie znalazło się w gronie 200 ośrodków kultury z całej Polski, które otrzymały grant w konkursie dotacyjnym Konwersja cyfrowa domów kultury.

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury. Na konkurs wpłynęło 1221 wniosków.

Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać środki na realizację projektu Pracowni Nowych Mediów. Grant zdobyliśmy z programu, którego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w odpowiednie kompetencje cyfrowe oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności w formie cyfrowej i online, szczególnie ważnej w obliczu trwającej pandemii COVID 19. Są to więc środki na szkolenia i inwestycje, dzięki którym staniemy się nowocześniejszym ośrodkiem o ofercie bardziej dostosowanej technologicznie do zmieniających się warunków działania i wymagań mieszkańców. - mówi Tomasz Hildebrandt, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Projekt CKiS, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 146 600 zł zakłada utworzenie Pracowni Nowych Mediów. Pracownia składać się będzie z pracowni filmowej, komputerowej i studia podcastowego. W ramach zadania zamierzamy zakupić sprzęt, umożliwiający zwiększenie zakresu działalności w formule on-line, ograniczonej brakiem wyposażenia i środków na usługi zewnętrzne. Inwestycja ta zapewni ciągłość funkcjonowania CKiS w warunkach pandemicznych m.in. poprzez rejestrację i streaming wydarzeń i zajęć artystycznych, tworzenie kontentu do mediów społecznościowych, małych form filmowych, reportaży, fotorelacji czy audycji w studio podcastowym.

Pracownia Nowych Mediów to także rozwinięcie oferty warsztatowej m.in. o zajęcia z nowych mediów, filmowe, dziennikarskie czy z projektowania graficznego, realizowane w formule zdalnej i stacjonarnej, dla różnych grup mieszkańców, w tym dla seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plakat projektu

Modernizacja strony internetowej Centrum Kultury i Sztuki w zakresie dostępności

Modernizacja strony internetowej Centrum Kultury i Sztuki: www.ckis.tczew.pl w zakresie dostępności zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DZ.U. 2019 poz.848)” wykonanego w ramach Projektu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach modernizacji strony internetowej CKiS wprowadzono następujące zmiany w serwisie:

Globalnie:

 • usunięto elementy rozpraszające takie jak “meloniki”
 • zwiększono czytelność treści przez zwiększenie wielkości czcionek i interlinii, od 10 do 20%
 • zwiększono kontrast elementów zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0
 • dodano elementy tła do repetetywnych list, takich jak wydarzenia, aktualności
 • dodano wyraźniejszą interakcję z elementami listy wydarzeń przez zastosowanie tła na liście i interakcji zmieniającej owe tło
 • zmieniono przyciski kierujące do mediów społecznościowych na większe i z pojedynczą interakcją (przejściem do serwisu), dodano Instagram
 • zwiększono rozmiary czcionek w kalendarzu wydarzeń
 • wprowadzono liczne poprawki do kodu CSS strony w zakresie responsywności
 • dodano mapę strony generowaną automatycznie

Strona główna:

 • zwiększono wysokość elementu typu “banner wydarzeń”, usunięto cienie, tła i oczyszczono projekt
 • umiejscowiono treści na kontrastowym tle (czerń o 20% prześwicie)
 • dodano interakcję wysuwania treści po naprowadzeniu kursora
 • umieszczono przyciski zmiany slajdów w stałych miejscach

 Strona wydarzenia:

 • na liście zdarzeń dodano przycisk dodawania wydarzenia do kalendarza google
 • galeria wydarzenia: przyciski następne/poprzednie zdjęcie zostały umieszczone w stałych miejscach i znacznie powiększone; powiększony został przycisk zamykania podglądu galerii; zmniejszono powierzchnię zamykania podglądu galerii poza obszarem roboczym

Szkolenia, szkolenia, szkolenia... Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Pracownicy Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie rozpoczęli cykl szkoleń w ramach projektu „Pracownia Nowych Mediów”. Centrum otrzymało grant w konkursie dotacyjnym Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Poprzez szkolenia pragniemy rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe. Dzięki temu podniesiemy medialną jakość CKiS i przygotujemy się do otwarcia Pracowni Nowych Mediów. Ruszyliśmy w grudniu poznaniem prawa autorskiego w sieci. W styczniu pan Przemysław Lejkowski przedstawił nam wachlarz programów graficznych. Na początku tego miesiąca spotkaliśmy się z aktorką Marzeną Nieczują-Urbańską oraz redaktor Barbarą Jackiewicz, aby poprawić swoją prezentację sceniczną. – mówi Tomasz Hildebrandt, dyrektor CKiS

Do czerwca odbędą się następujące szkolenia: efektywne ustawianie reklam, rozwój publiczności internetowej, rejestracja i cyfrowa obróbka dźwięku, rejestracja i montaż materiału filmowego, wykorzystanie VR/AR i aplikacji mobilnych, nowe media i media społecznościowe oraz ogólne kompetencje cyfrowe. 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prawo autorskie w sieci

Szkolenie poprowadził Sebastian Rymanowski /mecenas, właściciel Kancelarii Prawnej/  – celem szkolenia było zdobycie wiedzy w zakresie prawa autorskiego, z uwzględnieniem specyfikacji Internetu. Korzystając na co dzień w pracy z Internetem, trzeba pamiętać, że każda fotografia, tekst, muzyka, film, czy mem jest wynikiem czyjejś pracy i chronią go prawa autorskie. Wszelkie zasady korzystania, z niebędących naszą własnością utworów, są uregulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. Prowadzący szkolenie wyjaśnił najważniejsze zagadnienia prawa autorskiego pracownikom instytucji kultury. Pracownicy zdobyli oraz poszerzyli wiedzę i praktyczne umiejętności, jak prawidłowo stosować zapisy w/w ustawy. Celem utrwalenia wiedzy i usystematyzowania jej pracownicy  otrzymali  materiały szkoleniowe.

Obsługa programów graficznych

Szkolenie poprowadził Przemysław Lejkowski (grafik) - głównym założeniem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej i pozyskanie umiejętności praktycznych z zakresu sztuki projektowania graficznego w programach Photoshop, Canva, Gimp, Adobe Illustrator. Uczestnicy szkolenia poprzez część szkolenia praktycznego, zostali poinstruowani w jaki sposób korzystać z programów graficznych oraz poznali zasady prawidłowego projektowania graficznego.

Komunikacja, emisja głosu, prezentacja i prezentacja przed kamerą

Pierwszą część szkolenia poprowadziła Marzena Nieczuja  – Urbańska (aktorka Teatru Wybrzeże z wieloletnim doświadczeniem pracy scenicznej i z kamerą) – szkolenie miało charakter praktyczny, warsztatowy, którego celem było przygotowanie uczestników zajęć do wystąpień publicznych. Szkolenie obejmowało zakres ćwiczeń z radzenia sobie ze stresem, ćwiczeń dykcyjnych, ćwiczeń na relaks, improwizacji scenicznych, prezentowania tekstów czytanych na scenie, praktycznych ćwiczeń z postawy i prezentacji na scenie od momentu wejścia na nią, aż do jej opuszczenia. Uczestnicy szkolenia odpowiadali na pytania typu: jakie warunki musi spełnić osoba publiczna, jakie znaczenie maja wystąpienia publiczne, czy z jakimi trudnościami spotykają się uczestnicy występujący przed publicznością? 

Druga część szkolenia została przeprowadzona przez Barbarę Jackiewicz (redaktorka naczelna Telewizji TeTka) – szkolenie składało się z teorii: ”co czyli treść”, „jak czyli sposób wypowiedzi”, „stres w wystąpieniach publicznych”  oraz praktyki obejmującej ćwiczenia fizyczne takie jak rozgrzewka aparatu mowy, rozgrzewka oddechowa oraz rozgrzewka głosowa.

Rejestracja i cyfrowa obróbka dźwięku

Szkolenie przeprowadził Jakub Mańkowski – /producent , realizator dźwięku, kompozytor, muzyk, współpracował między innymi z: Eweliną Lisowską, Sylwią  Grzeszczak, Justyną  Steczkowską/

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: rejestracja nagrań lektorskich oraz instrumentów muzycznych techniką wielomikrofoniową , tzw. fazowanie sygnału, praca z kompresorem na etapie rejestracji, korekcja dźwięku na etapie rejestracji, gain stage'ing,  przygotowanie zarejestrowanych slajdów do dalszej obróbki, korekcja i kompresja na etapie premixu, kompresja równoległa, praca na grupach, routing sygnałów z uwzględnieniem ich przeznaczenia i roli w mixie. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami  związanymi z masteringiem, emisyjnością plików na rozmaitych platformach, przygotowaniem stemów oraz backupem sesji.

Rozwój publiczności internetowej

szkolenie przeprowadziła Agata Etmanowicz (prezeska Fundacji Impact, Fundacja Impact pracuje zgodnie ze strategicznym podejściem audience development, ale w oparciu o filozofię audience engagement) Przeprowadzone szkolenie dotyczyło tematów jak tworzyć publiczność,  czym jest budowanie publiczności. Jakie Audience development ma znaczenie dla instytucji kultury , czy tzw. A2-  budowanie publiczności i dostępność -  czy można mieć jednio bez drugiego? Co mają ze sobą wspólnego. Jakie narzędzia instytucja kultury powinna zacząć stosować, w poprawie jakości komunikacji miedzy poszczególnymi grupami odbiorców.

Szkolenie zawierało również część warsztatową, która miała odpowiedzieć na pytanie, jaka publiczność przychodzi do Centrum Kultury i Sztuki.

Efektywne ustawianie reklam

Szkolenie poprowadziła Justyna Łukasik- Russek (właściciel agencji Warsztat PR, która specjalizuje się w komunikacji oraz działaniach reklamowych w mediach społecznościowych )-  osoba prowadząca agencję Warsztat PR- pracownicy zapoznali się z działaniem platform reklamowych w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczestniczy dowiedzieli się jak prawidłowo tworzyć grupy docelowe, jak tworzyć niestandardowe grupy odbiorców czy tzw. grupy podobne - ”lookalike audience” . Dzięki wiedzy i doświadczeniu  prowadząca pokazała jak efektywnie promować wydarzenia kulturalne pod kątem sprzedaży biletów.

Ogólne kompetencje cyfrowe

Szkolenie przeprowadził  Karol Zieliński (edukator, animator kultury, praktyk metody STEAM w edukacji. Trener kompetencji cyfrowych, realizuje projekty z zakresu aktywizacji cyfrowej, programowania, cyfrowych narzędzi edukacyjnych oraz cyfryzacji w domach kultury) -  szkolenie miało na celu przygotowanie  naszej  kadry do prowadzenia zajęć z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców miasta, na różnych poziomach zaawansowania. Pracownicy zostali zapoznani jakie znaczenie ma metoda STEAM w edukacji i dlaczego wartą włączyć ją  w programowanie zajęć edukacyjnych  oraz jak tworzyć scenariusz na wybranych szablonach. Jakie strategie wykorzystać do prowadzenia zajęć cyfrowych dla dzieci, młodzieży a jakie dla  seniorów/ na wybranych aplikacjach: projektowanie w 3D, projektowanie graficzne/.

Nowe media i media społecznościowe

Szkolenie przeprowadzała Martyna Gutowska (pracownik IKM w Gdańsku, specjalista ds. promocji i marketingu)– szkolenie miało na celu pokazania potęgi mediów społecznościowych w Instytucji, w jaki sposób zmienić/wykorzystać nowe narzędzia celem zdobycia nowego obserwatora , a co z tym idzie , nowego odbiorcę  wydarzeń kulturalnych, 

Wykorzystanie VR, AR i aplikacji mobilnych

Szkolenie w formie on-line- poprowadzone przez Karola Baranowskiego (pomysłodawca i realizator innowacyjnych projektów edukacyjno - czytelniczych z wykorzystaniem  technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz pracy z aplikacjami na tablety i smartfony. Dzięki autorskiemu projektowi Wykorzystanie technologii Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości w instytucjach kultury został stypendystą MKiDN w kategorii Stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury)

Uczestnicy szkolenia  zapoznali się z historią i rozwojem  technologii rozszerzonej (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR). Uczestnicy szkolenia poznali aplikacje, narzędzia, a także platformy, które można będzie wykorzystywać do prowadzenia działalności kulturalnej, dzięki którym wzrośnie znacznie zaangażowanie odbiorów.  Podczas szkolenia pracownicy poznali aplikacje związane ze zwiedzaniem wirtualnym muzeów, umieszczaniem w nim dzieł sztuki, obrazów, czy filmów.

Rejestracja i montaż materiału filmowego, live streaming

Szkolenie przeprowadził Adam Przybyłowski (prezes zarządu TeTka Sp. z o.o.) uczestnicy szklenia nabyli umiejętności do samodzielnej realizacji projektów związanych z montażem, postprodukcją i udźwiękowieniem krótkiego filmu ze szczególnym uwzględnieniem typowych dla pracy z filmem form artystycznych reportażu, reklamy, wywiadu czy teledysku. Nauka samodzielnego włączenia transmisji na żywo do swoich działań marketingowych, wybór kanałów, przygotowanie prowadzących, samodzielne przeprowadzenie transmisji od strony technicznej, obsługa oprogramowania, miksowanie dźwięku i obrazu na potrzeby streamingów wideo.

Zakup wyposażenia do pracowni:

1. Pracownia filmowa - mini studio nagrań:

 • 4-kanałowy mikser to streamingu
 • tablet do obsługi i konfiguracji streamera (dostosowany dla osób z niepełnosprawnością)
 • 2 kamery FullHD/4k do rejestracji i streamingu
 • 1 aparat fotograficzny bezlusterkowy
 • komputer montażowy z 2 monitorami (dostosowany dla osób z niepełnosprawnością)
 • mini dron
 • telefon do obsługi mediów społecznościowych
 • 1 kamera sportowa
 • 1 mikrofon reporterski
 • osprzęt (kable do kamer, przejściówki, gimbale, zapasowe baterie, statywy, slider itp.)
 • serwer do backapowania danych
 • 3 dyski do archiwizowania materiału
 • oprogramowanie do publikacji filmów.

2. Studio podcastowe 4-stanowiskowe:

 • 4 interfejsy 2-kanałowe
 • 1 interfejs 4-kanałowy
 • 4 słuchawki studyjne
 • 4 mikrofony studyjne
 • 4 statywy biurkowe
 • 4 pop filtry
 • 4 przedwzmacniacze mikrofonowe
 • przewody mikrofonowe
 • rekorder podcastowy 4-kanałowy
 • 1 klawiatura sterująca
 • oprogramowanie: program do obróbki dźwięku(4 stanowiska), program do prowadzenia biblioteka wirtualnych instrumentów

3. Pracownia komputerowa (programistyczna) 8-stanowiskowa:

 • 8 laptopów, pojemne dyski pamięci, karty graficzne, myszki i torby
 • 8 tabletów graficznych do tworzenia grafiki
 • oprogramowanie: pakiet Office, pakiet Adobe (licencja)

4. Sprzęt umożliwiający pracę z osobami ze szczególnymi potrzebami:

 • 5 klawiatur dla osób z niepełnosprawnością
 • 1 bezprzewodowy przycisk dla osób z niepełnosprawnością
 • 1 mini kamera sportowa z gimbalem, m.in. dla osób z niepełnosprawnością)
 • oprogramowanie: syntezator mowy, Adobe elements.

Zakończenie projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie przygotowuje się do otwarcia Pracowni Nowych Mediów. Pracownicy przeszli szereg szkoleń, które podniosły ich kompetencje cyfrowe.  Dzięki warsztatom i inwestycjom CKiS staje się ośrodkiem o ofercie bardziej dostosowanej technologicznie.

Przypomnijmy, iż Centrum znalazło się w gronie 200 ośrodków kultury z całej Polski, które otrzymały grant w konkursie dotacyjnym Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Projekt „Pracownia Nowych Mediów” to miejsce, w którym szkolić się będą m.in. przyszli dziennikarze oraz influencerzy. Tutaj będą powstawać podcasty, reportaże oraz filmy.

Dzięki Pracowni urozmaicimy prowadzenie naszych mediów społecznościowych: Facebooka, Instagrama i serwisu YouTube. Nie zabraknie ciekawych fotorelacji i filmików. Zakupiony sprzęt i szkolenia otworzą Centrum na streaming wydarzeń i zajęć artystycznych.  – informuje Justyna Grunau, kierownik ds. marketingu i współpracy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 146 600 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt, umożliwiający zwiększenie zakresu działalności Pracowni Nowych Mediów.

To były duże i logistyczne zakupy. Lista zakupionego sprzętu jest naprawdę długa. Zaopatrzyliśmy się w m.in. mikser do streamingu, kamery, aparat fotograficzny, gimbal, dron, laptopy, mikrofony reporterskie oraz studyjne. – wylicza Angelika Klinowska – Kamińska, kierownik ds. administracyjno-technicznych.

Kiedy ruszy Pracownia, kto będzie mógł do niej uczęszczać i kto poprowadzi warsztaty?

Przygotowujemy ofertę warsztatową, z którą ruszymy po wakacjach. Chcemy zaproponować zajęcia dla różnych grup mieszkańców, w tym dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Będą one realizowane w formule zdalnej i stacjonarnej. Są różne pomysły i propozycje, kto mógłby takie zajęcia poprowadzić. Prowadzimy rozmowy. – mówi Tomasz Hildebrandt, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Dyrektor CKiS podkreśla, że liczy na pomoc i wiedzę pracowników. Od grudnia 2021 r. zespół CKiS brał udział w licznych szkoleniach, które miały za zadanie podnieść ich kompetencje cyfrowe. Pozwoliły one poprawić działania promocyjne, a także dokształcić pracowników do prowadzenia zajęć medialnych dla mieszkańców.

Wiedzę pozyskaną na tych szkoleniach wykorzystuję w codziennej pracy – opowiada Anna Kruszyńska, odpowiedzialna za edukację kulturalną – Uważam, że wszystko było profesjonalnie przeprowadzone.

Pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach: efektywne ustawianie reklam, autoprezentacja – emisja głosu, obsługa programów graficznych, rozwój publiczności internetowej, rejestracja i cyfrowa obróbka dźwięku, prawo autorskie w sieci, rejestracja i montaż materiału filmowego, wykorzystanie VR/AR i aplikacji mobilnych, nowe media i media społecznościowe oraz ogólne kompetencje cyfrowe.

Najbardziej zapamiętałem zajęcia z emisji głosu i prezentacji, które poprowadziła aktorka Marzena Nieczuja-Urbańska oraz zajęcia z budowania publiczności z Agatą Etmanowicz. Nabyłem nowe kontakty i odważyłem się wnieść nowe pomysły do promocji.  - wspomina Janek Skerka z działu marketingu.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nabór do Pracowni Nowych Mediów w Centrum Kultury i Sztuki

Masz pomysł na swój podcast, ale nie wiesz, od czego zacząć?

Chcesz zostać specjalistą od social mediów?

A może chcesz dowiedzieć się, jak pisać, żeby się “klikało”?

Postaw na praktyczne umiejętności i poznaj NOWE MEDIA od podstaw!

 

Celem zajęć jest wprowadzenie do szeroko rozumianej problematyki nowych mediów. Zadanie to jest realizowane poprzez wyodrębnienie podstawowej terminologii i pojęć niezbędnych do zrozumienia świata nowych mediów i skutecznego w nim działania. Uczestnikom zostanie przybliżona praca dziennikarza. Poznają także przydatne aplikacje i narzędzia.

Podczas cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań, poznasz zagadnienia dotyczące m.in.:

 •  edycji, montażu i pracy z dźwiękiem,
 • emisji głosu,
 • pracy dziennikarza i podcastera,
 • promocji swojej twórczości w social mediach,
 • Public Relations, reklamy i copywritingu, bezpłatnych programów graficznych.

 Dołącz do nas!‼ Stwórzmy razem kulturalnego TikToka i podbijmy medialny rynek! Na każdego uczestnika czeka certyfikat.

 Napisz, zadzwoń!

Anna Kruszyńska - kom. 535-263-757 lub 58/531 07 07 wew. 33, e-mail: akruszynska@ckis.tczew.pl 

 

Radio Tczew o naborze do Pracowni Nowych Mediów

https://www.radiotczew.pl/wiadomosci/11945,nabor-do-pracowni-nowych-mediow-w-centrum-kultury-i-sztuki-social-media-i-podcast-od-podstaw?fbclid=IwAR2t7hvpgdBHaMrKwx5tkuCDwTR0QnyLLHSkPmGZJ6CftAsFYv_Yij_c0Jw