Chór Męski Echo

Chór Męski „ECHO” powstał w 1923 roku w  środowisku tczewskiego mieszczaństwa jako wyraz wewnętrznej potrzeby Polaków, którzy po 150 latach niewoli mogli swobodnie kultywować rodzimą kulturę i tradycje polskiego śpiewania. 

W roku 1927 Chór przystąpił do Pomorskiego Związku Kół Śpiewaczych, cały czas koncertując w szkołach, kościołach, zakładach pracy, brał udział w koncertach i organizował imprezy śpiewacze. Wybuch II wojny przerwał działalność Chóru, by po wojnie ponownie pojawić się na estradach regionu tczewskiego uświetniając swoim śpiewem wszystkie ważne uroczystości państwowe, regionalne i kościelne. 

Pod znamienitym kierownictwem muzycznym kolejnych dyrygentów, po kolei od powstania Chóru: Ludwika Sumińskiego (1923-34), Leona Galińskiego (1934-66), Elżbiety Grzenkowskiej –Hawryluk (1966-2002), a od 2002 roku Leszka Gołąb, Chór osiągał coraz to wyższe poziomy artystyczne.

Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia z przeglądów, konkursów i festiwali zdobywane na przestrzeni ponad 90-ciu  lat działalności. W ostatnich latach Chór może się pochwalić  III miejscem i „Brązową Lirą” zdobytą w V Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2009 r.), III miejscem w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach (Litwa 2012 r.). 

W repertuarze Chóru znajduje się szeroka gama utworów religijnych i świeckich w tym pieśni staropolskie. Chór dokumentuje swój dorobek, wydał m.in. 2 płyty z utworami świeckimi i religijnymi oraz jedną płytę z nagraniami kolęd. 

Chór wielokrotnie koncertował poza granicami kraju i tak m.in. w Bułgarii, Rumunii, Jugosławii, Czechosłowacji, Finlandii, Ukrainie, trzykrotnie na Węgrzech i Litwie, czterokrotnie w Niemczech. 

Chór był pomysłodawcą i organizatorem Tczewskich Festiwali Pieśni Chóralnej, które od 1974 roku odbywały się w Tczewie, gromadząc chóry Polski Północnej. W 2006 roku chóry spotkały się na XXIV Tczewskim Festiwalu (niestety ostatnim). 

W roku 1998 oraz 2008 Chór był organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Chórów Męskich.

Chór Męski „ECHO” od 1991 roku pracuje w strukturach Tczewskiego Centrum Kultury, obecnie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

W roku 2006 z inicjatywy chórzystów zostało powołane i zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Męskiego „Echo” w Tczewie, które jako organizacja pozarządowa, znakomicie wspomaga działalność Chóru.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Fecabook'owego Stowarzyszenia.

 

Dyrygentem Chóru jest Leszek Gołąb

Akompaniatorem Chóru jest Kacper Kłosiński

Prezesem Chóru jest Andrzej Merchel

 

Informacje organizacyjne

Chór Męski ECHO Tczew zaprasza panów do wspólnego śpiewania mężczyzn poszukujących artystycznego spełnienia w zespole chórlnym.

Zapewniamy rozwijanie uzdolnień i umiejętności muzycznych, poznawanie ciekawych utworów wokalnych, spotkania w twórczej atmosferze oraz artystyczne przygody podczas koncertów w kraju i za granicą.

Próby Chóru odbywają się w Domu Organizacji Pozarządowych w Tczewie, pl. św. Grzegorza 5, w poniedziałki i czwartki w godzinach 17.00 - 18.30.

Warsztaty bezpłatne.

 

Występy Chóru Męskiego "Echo"

 

NOWOROCZNE SPOTKANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU

25 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Narodowego Muzeum Morskiego na Wyspie Ołowiance w Gdańsku, odbyło się tradycyjne, doroczne spotkanie członków jego Towarzystwa Przyjaciół. Przywitaniem przybyłych, którzy wypełnili salę po brzegi, zajął się skarbnik Towarzystwa Robert Witkowski, a tu szczególnie dyrektorów Narodowego Muzeum Morskiego: byłego, obecnie na emeryturze, dr. Jerzego Litwina oraz Jego od 1 stycznia br. następcę, dr. Roberta Domżała. Po słowach powitalnych nastąpiło uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego tragicznie po ataku nożownika w dniu 13 stycznia br. Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, ale także zmarłych w roku 2018 członków Towarzystwa, odeszli na wieczną wachtę: Maria Józefowicz, Kazimierz Klamann, Harald Rast i Marian Rupiński.

Spotkanie rozpoczął występ Chóru Męskiego „ECHO” z Tczewa. Zanim jednak do występu doszło, prezes Andrzej Merchel przypomniał o powstaniu Chóru w roku 1923, i że w tych latach prowadziło go zaledwie czterech dyrygentów. Na temat historii Chóru, wypowiedział się Lucjan Boroś... więcej

Instruktorzy

dyrygent Leszek Gołąb

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, na wydziale dyrygentury chóralnej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bruny. W latach 1996 - 2001 członek Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2001 roku jest zawodowym śpiewakiem Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Laureat I nagrody Konkursu Dyrygenckiego w Gdańsku (2001 rok). Uczestniczył w licznych seminariach dyrygenckich oraz projektach kulturalnych pod kierunkiem m.in. takich autorytetów jak Mikis Theodorakis, prof. St. Stuligrosz, prof. R. Zimak. Dyrygował zarówno zespołami kameralnymi jak i orkiestrami symfonicznymi. Posiada w swoim dorobku cykl koncertów pt.: "Trust kreatywny - spotkania współczesnych kompozytorów gdańskich". W roku 2009 był nominowany do nagrody Prezydenta Miasta Gdańska Młody Twórca Kultury.

Kacper Kosiński

Dyrygent, pianista, wokalista, organizator życia muzycznego. Przygodę z muzyką zaczął w wieku 5 lat od gry na fortepianie i kontynuował ją aż do studiów muzycznych na wydziale Dyrygentury Chóralnej u prof. Marka Rocławskiego oraz Dyrygentury Symfoniczno-operowej u prof. Wojciecha Rajskiego. Od lat związany z trójmiejską sceną muzyczną, gdzie współpracował z zespołami takimi jak: Cappella Gedanensis, Goldberg Baroque Ensemble, Chór 441hz, Chór Kameralny Gdańskiej Akademii muzycznej czy Chór Tutti e Solo. Od 2013r zatrudniony w Polskim Chórze Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis na stanowisku Solisty-Wokalisty, zespół ten należy do wąskiego grona światowej elity w pełni profesjonalnych chórów kameralnych. Z zespołem tym koncertował w wielu krajach, m.in. Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii i Holandia, nagrał 22 wydawnictwa płytowe oraz brał udział w ponad 200 koncertach i wydarzeniach kulturalnych.