Kalendarz Imprez Miejskich 2023 • 17.11.2022

Kalendarz Imprez Miejskich - grafika.png

Zapraszamy do współtworzenia Kalendarza Imprez Miejskich 2023.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny kultury należy przysyłaćdo Centrum Kultury i Sztuki (ul. Kard. Wyszyńskiego 10) – do końca listopada:

z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2023.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udostępnieniem sali widowiskowej lub innych pomieszczeń CKIS. Te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane indywidualnie. Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny sportu i rekreacji należy przysyłać do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Wojska Polskiego 28A, tel. 58 531 46 26):

z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2023.

Pozostałe wydarzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Tczewie (Biuro Rzecznika Prasowego, pl. Piłsudskiego1, pok. 30)

UWAGA! Zgłoszenia powinny zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę (jeśli jest możliwa do określenia), miejsce, organizatora.

Zobacz także